Jak to funguje

Wifi Protector poskytuje ochranu na nezabezpečených Wi-Fi hotspotech pomocí detekce průniků, bezpečnostních skenů nastavení sítě Wi-Fi a ochrany VPN. To vše je obsaženo v jednom výkonném softwarovém balíku.

Wifi Protector je k dispozici ve dvou verzích.STÁHNOUT ZDE

Ochrana před Malware na bázi Cloud

Wifi Protector nabízí ochranu před Malware už před tím, než malware dostane šanci dostat se do Vašeho počítače! Tradiční antivirové programy vyhledávají malware, který je UVNITŘ Vašeho počítače a podezřelou aktivitu, která v něm probíhá. Antivirový program potom malware odstraňuje, lze-li to provést. Obdobně, pokud Wifi Protector detekuje vetřelce, veškerá komunikace z Vašeho počítače bude izolována a útočník neuvidí Vaši aktivitu na internetu. Wifi Protector není náhradou Vašeho antivirového software, ale automaticky Vás chrání před zlovolnými stránkami, které se snaží Vás polapit. Ihned, jak nějaký server identifikujeme jako zdroj malware, bude přidán do seznamu blokovaných serverů, takže bude nemožné, aby daný server infikoval Váš počítač.

Toto vše se odehrává bez sebemenšího ovlivnění výkonu (žádné aktualizace, žádné dodatečné programy spuštěné na Vašem počítači), protože celou práci děláme na našich doménových serverech. Chráníme Vás tím, že omezíme přístup k souborům a webovým stránkám, které distribuují malware.

Vyberte zemi své VPN

Když vyberete zemi své VPN, získáte přístup ke stránkám, které mohou být zablokovány v zemi, v níž se fyzicky nacházíte. Například:

  • Sociální sítě (blokuje je například Čína)
  • Obchodní sítě, které omezují přístup z míst mimo svou zemi
  • Zpravodajské služby omezené na zemi svého původu
  • Televizní služby omezené na zemi svého původu

Naše kompletní ochrana je poskytována pomocí virtuální privátní sítě (Virtual Private Network), která kóduje data, která odesíláte nebo přijímáte, a zasílá je přes internet prostřednictvím jednoho z našich zabezpečených serverů nacházejících se na celém světě. Normálně vybíráme server, který je k vám nejblíže, který poskytuje nejlepší přenosovou rychlost. Avšak představuje velkou výhodu mít možnost vybrat si konkrétní zemi, a to Vám umožňujeme v placené verzi.

Upozornění na průniky

Wifi Protector nepřetržitě monitoruje Vaši Wi-Fi síť a Vaši kabelovou síť a sleduje, zda nedochází k pokusům o průnik (pokusy cizích nebo neautorizovaných uživatelů získat přístup k Vašim zařízením). Wifi Protector dokonce dokáže identifikovat útoky využívající 'spoofing', a které se tedy jeví, že pocházejí z důvěryhodného zdroje. Když se k Vaší síti připojí nové zařízení, budete o tom okamžitě vyrozuměni, a pokud bude zařízení detekováno jako pokus o průnik nebo o vniknutí, dostanete výstrahu. Měli byste o tom uvědomit administrátora systému, který pak podnikne nezbytné kroky k zablokování narušitele. Tak zůstanou Vaše zařízení a citlivé informace v bezpečí.

Wifi Protector to dokáže udělat proto, že umí detekovat spoofingové útoky na protokol rozpoznávání adres (Address Resolution Protocol, ARP). Ty mohou být zvláště nebezpečné, když 'spoofují' MAC adresu Brány, ale stejně závažné jsou i tehdy, když imitují jiná důvěryhodná zařízení. Ihned, jak bude takový útok detekován, bude spuštěna naše ochrana VPN a všechna data opouštějící Váš počítač nebo vstupující do něj budou bezpečně šifrována, čímž se předejde intervenci ze strany narušitele.

Bezpečnostní sken sítě Wi-Fi

Každý Wi-Fi router musí být řádně nakonfigurován, aby bylo zajištěno, že k němu budou mít přístup pouze oprávnění uživatelé. Je tomu tak zejména v případě podnikových a domácích uživatelů, kde Wi-Fi hotspoty musejí být soukromé.

Wifi Protector provede skenování Vaší aktuální sítě a odhalí jakékoli problémy zabezpečení, jako např. nezabezpečené autentizační protokoly a slabá hesla.

Současně obdržíte podobnou bezpečnostní zprávu o všech sítích, ke kterým jste se připojili v minulosti. Tyto zprávy dostanete, i kdyby na Vašem počítači nebyl v době, kdy jste se k nim připojovali, instalován ani spuštěn produkt Wifi Protector – okamžitě se dozvíte, které z Vašich oblíbených Hotspotů jsou nebezpečné.

Ochrana sítě Wi-Fi

Jestliže je Vaše síť Wi-Fi nezabezpečená, máte dvě možnosti, jak to napravit.

Jestliže je to Vaše domácí Wi-Fi síť, můžete se poučit z bezpečnostní zprávy Wifi Protector a vylepšit zabezpečení rekonfigurací svého routeru. K tomu budete potřebovat síťový kabel a přihlašovací informace ke svému routeru (dodává je Váš poskytovatel služeb internetového připojení - ISP).

Nemáte-li oprávnění měnit nastavení, nebo pokud nemáte nezbytné přihlašovací informace pro svůj router, pak se můžete zabezpečit pomocí ochrany VPN, kterou poskytuje Wifi Protector.

Ochrana VPN

Virtuální privátní síť (Virtual Private Network, VPN) je možno si představit jako soukromý tunel mezi Vaším počítačem a internetem. Ten účinně ‘zneviditelní’ veškerou komunikaci pro všechny kolem Vás. Ve skutečnosti jsou všechna Vaše data (informace) šifrována, takže pro všechny ostatní jsou beze smyslu.

VPN Wifi Protector využívá technologii OpenVPN, která je nejbezpečnějším VPN protokolem, který je dnes k dispozici. Na rozdíl od ostatních produktů VPN nabízí Wifi Protector ochranu VPN zcela zdarma. Wifi Protector navíc nabízí “automatický režim ochrany”, který zajišťuje, aby Vám ochrana byla automaticky povolena.

Obdobně, pokud Wifi Protector detekuje vetřelce, veškerá komunikace z Vašeho počítače bude izolována a útočník neuvidí Vaši aktivitu na internetu.

STÁHNOUT ZDE

Copyright © 2020 Optimal Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena.